Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık

Bu yaklaşımın esas amacı, danışanı sorunlarını konuşmak yerine çözümleri konuşmaya yönlendirmektir. Bu bağlamda, danışanın şimdi işlediğini düşündüğü ya da gelecekte işleyebileceğini düşündüğü çözüm yollarına odaklanması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda danışanın kendi amaçlarını ve çözümlerini belirleyebileceğine inanılmakta; böylece değişimin sorumluluğunu üstlenme, eyleme geçme ve yeni davranışlar sergileme konusunda daha istekli olacağı düşünülmektedir.


Sorunların niteliğine odaklanmak yerine, danışmanlık süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanılır. Geleneksel terapiler, büyük ölçüde geçmişe, geçmişte yaşanan olaylara ve ilişkilere odaklanır. Bu yaklaşımda ise, hedefleri netleştirmeye ve danışanın aynı sorunlarla geçmişte başa çıkabildiği durumlara, bir başka deyişle geçmişe değil, şimdi ve geleceğe odaklanılır.


Katılım Belgesi

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.


Eğitim Süresi

2 tam gün

16 akademik saat