Hizmetler

Bireysel Danışmanlık

Yetişkin

✅ Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Ergen

✅ Ergenlik Problemleri

✅ Sınav Kaygısı

✅ Kariyer Danışmanlığı & Mesleki Yönelim

✅ Yetenek Belirleme

✅ Hedef Belirleme

✅ Akademik Performans Geliştirme

Kurumsal Danışmanlık

Eğitimler

Mesleki Eğitimler

✅ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık

✅ Çocuk Resim Analizi ve Yorumlanması

✅ İlk Görüşme Seansı Eğitimi

✅ Terapötik Teknikler Eğitimi

✅ Danışmanlık Becerileri

Öğrencilere Yönelik Eğitimler

✅ Kariyer Danışmanlığı

✅ Hedef Belirleme

✅ Sınav Kaygısı

✅ Başarı ve Motivasyon

✅ Zaman Yönetimi

Ebeveynlere Yönelik Eğitimler

✅ Ebeveyn Farkındalığı

✅ Çocukların Kişilik Gelişimi

✅ Anne-Baba Tutumları

✅ Bağımlılıklar

Kurumsal Eğitimler

✅ Takım Çalışması ve Ekip Ruhu Oluşturma

✅ Stresle Başa Çıkma

✅ Öfke Yönetimi

Öğretmenlere/Yöneticilere Yönelik Eğitimler

Testler

✅ Kişilik Testleri

✅ Zekâ Testleri

✅ Gelişim Testleri

✅ Dikkat Testleri

✅ Projektif Testler