Blog Yazıları

18 Ocak 2022

Yazma, Okuma veya Aritmetik Problemleri Olan Çocuklara Yönelik Kanıtlanmış Dikkat Egzersizleri

Çev. / Doç. Dr. Muhammet Öztabak Çocuklarda yazarken, okurken veya aritmetik yaparken ara sıra dikkatsizlik görülebilir. Belirli bir konuya geri dönüş yollarını bulmak ve dikkatlerini yeniden kazanmak için, bu çocuklara dikkatlerini odaklayacak egzersizler verilirse büyük ölçüde yardımcı olabilir. Çocuklara, yazarken, okurken veya aritmetik yaparken ara sıra dikkatlerini kaybetme eğilimlerinin nedenlerini açıkça açıklamak özellikle etkilidir. Dikkatteki bu sapmalara karşı tetikte olmayı […]
17 Ocak 2022

Çocuklar için Eğlenceli Etkinlikler

Çocuklarınızla bağınızı güçlendirecek bu eğlenceli etkinliklerin keyfini çıkarmaya bakın, iyi eğlenceler… I- Açık Hava Etkinlikler – Çöp/geri dönüşüm öğelerinden bir şeyler oluşturun. – Ateşböceklerini yakalayın. – Ağaca tırmanın. – Yaprakları toplayın ve ardından internetten araştırarak tanımaya çalışın. – Kaldırım tebeşiri ile kaldırıma çizin. – Kuş gözlemciliğine gidin. – Parka git. – Yakalamaca oynayın. – Piknik yapın. – Su balonu savaşı […]
11 Kasım 2021

Problem Çözmede IDEAL Bir Model

Doç. Dr. Muhammet Öztabak Problem en genel anlamıyla “içinde bulunulan durumla olması istenilen durum arasındaki farklılık ve çeşitli engeller nedeniyle istenilen duruma ulaşamama durumudur”. Bir başka deyişle “olanla” “olması istenilen” arasındaki fark ve olması istenilene ulaşma sürecinde birtakım engeller nedeniyle hedefe ulaşamama durumunda yaşanılan durumdur.1 Problem çözme ise bir amaca erişmede karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir. Yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm bulma […]
22 Şubat 2021

Anlayabilmek, Anlatabilmek, Anlaşabilmek

Düşünce ve görüşlerin sözlü veya sözsüz olarak karşılıklı alışverişine, başka bir deyişle iki birim arasındaki birbirleriyle ilişkili mesaj alışverişine iletişim denmektedir. Bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak da tanımlanabilir. İletişimin; İletişimi başlatan (iletileri gönderen), İletiler (mesajlar, gönderilen içerik) ve İletileri alan (iletilerin hedefi) olarak üç temel unsuru bulunmaktadır (bu unsurlar farklı kaynaklarda ve kuramlarda farklı isimlerle ifade edilebilmektedir). […]
22 Şubat 2021

Beni Kim Denetliyor?

Meraklı, güvenilir, inatçı, ağırbaşlı, kararlı, hareketli, mert, fedakâr, komik, iyimser…. Çevremizdeki insanları farklı kişilik özelliklerine göre tanımlandırırız. “Çalışkan öğrenci, gözüpek adam, vurdumduymaz insan” dediğimizde bu özelliklerin bireylerin bir defa değil sürekli gözlemlenen ve tekrarlanan özelikleri olduğunu belirtmiş oluruz. Dolayısıyla kişiliği; bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış ilişki biçimi olarak tanımlayabiliriz. Kişilik, bireye özeldir […]