Blog Yazıları

11 Kasım 2021

Problem Çözmede IDEAL Bir Model

Doç. Dr. Muhammet Öztabak Problem en genel anlamıyla “içinde bulunulan durumla olması istenilen durum arasındaki farklılık ve çeşitli engeller nedeniyle istenilen duruma ulaşamama durumudur”. Bir başka deyişle “olanla” “olması istenilen” arasındaki fark ve olması istenilene ulaşma sürecinde birtakım engeller nedeniyle hedefe ulaşamama durumunda yaşanılan durumdur.1 Problem çözme ise bir amaca erişmede karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir. Yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm bulma […]
22 Şubat 2021

Anlayabilmek, Anlatabilmek, Anlaşabilmek

Düşünce ve görüşlerin sözlü veya sözsüz olarak karşılıklı alışverişine, başka bir deyişle iki birim arasındaki birbirleriyle ilişkili mesaj alışverişine iletişim denmektedir. Bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak da tanımlanabilir. İletişimin; İletişimi başlatan (iletileri gönderen), İletiler (mesajlar, gönderilen içerik) ve İletileri alan (iletilerin hedefi) olarak üç temel unsuru bulunmaktadır (bu unsurlar farklı kaynaklarda ve kuramlarda farklı isimlerle ifade edilebilmektedir). […]
22 Şubat 2021

Beni Kim Denetliyor?

Meraklı, güvenilir, inatçı, ağırbaşlı, kararlı, hareketli, mert, fedakâr, komik, iyimser…. Çevremizdeki insanları farklı kişilik özelliklerine göre tanımlandırırız. “Çalışkan öğrenci, gözüpek adam, vurdumduymaz insan” dediğimizde bu özelliklerin bireylerin bir defa değil sürekli gözlemlenen ve tekrarlanan özelikleri olduğunu belirtmiş oluruz. Dolayısıyla kişiliği; bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış ilişki biçimi olarak tanımlayabiliriz. Kişilik, bireye özeldir […]
15 Şubat 2021

Yaz Tatili Nasıl Değerlendirilebilir?

Yazın habercisidir bahar. Havalar ısınıp, güneşi kendini hissettirmeye başlayınca öğrencilere bir rehavet, bir miskinlik çöküverir. Bir an önce okul bitse de, tatile girsek düşüncesine girilir. Öğrenciler, okulu bir esaret, tatili ise özgürlük olarak kabul ederler. Resmi tatiller, kar tatilleri, sömestre tatili ve en uzunu olan yaz tatili öğrencinin adeta bayramlarıdır. Karnelerle birlikte okula bir nokta konur ve ver elini tatil […]